Linker hersenhelft

 

Woorden (taal)

Logica

Details

Nummers

Serieel (op volgorde)

Lineair (achter elkaar)

Analyse (uitpluizen)

Lijsten

 

Rechter hersenhelft

 

Ritme

Ruimtelijk inzicht

Overzicht

Verbeelding

Dagdromen

Kleur

Dimensie

Muziek

 
 

“Ik wou dat iemand me dit

allemaal in mijn schooltijd

had laten zien. Dan had ik

leren leuk gevonden!”

   
 

“Ik heb geleerd om de kwaliteiten van mijn linker- en rechterhersenhelft beter te integreren. In plaats van mijn energie

te verspillen in chaos en stress, kan ik hem nu constructief

gebruiken om mijn toekomst vorm te geven.”

       
 

Scholing

Bij- en nascholing

Voor professionals in onderwijs en hulpverlening verzorgt Vizier korte en langere bij- en nascholing op het gebied van leren en leerstijlen, concentreren en communiceren. Dat kan bij u op locatie of in de cursusruimte van Vizier.

 

De lezingen, studiedagen en cursussen gaan uit van ideeën en inzichten uit de leer- en ontwikkelingspsychologie, de neurowetenschap en bewegingswetenschappen. Altijd krijgt u concrete handvatten mee om uzelf of de mensen die aan u zijn toevertrouwd (cliënten, studenten, kinderen) te leren vastgeroeste patronen te vervangen door positievere. Door anders naar de situatie te kijken, naar mensen te kijken, ontdek je kwaliteiten waarmee je moeilijkheden kunt oplossen en het beste in de ander naar boven kan halen.

 

Ik heb een vast aanbod ‘op de plank’. Als u behoefte hebt aan iets wat daar niet bij zit, dan kunnen we natuurlijk overleggen wat de mogelijkheden zijn. Zie de agenda voor geplande activiteiten.

 

Voor wie?

Het bijscholingsaanbod is afgestemd op

  • professionals in het onderwijs die te maken hebben met kinderen en jongeren met leer-, sociaal-emotionele en gedragsproblemen;
  • professionals in gezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg en welzijnswerk;
  • therapeuten en coaches die kinderen of volwassenen begeleiden.

Vizier geeft ook lezingen en studiedagen die geschikt zijn voor leken (ouders en andere belangstellenden).


Hoe? 

  • lezingen;
  • studiedagen; duur 3-6 uur;
  • cursussen; series van 4-6 bijeenkomsten van elk 2-2½ uur.

U kunt altijd drie elementen verwachten: theorie, ervaringen delen en (vaak speelse) oefeningen.